Упродовж чотирьох десятиліть у музеї сформовано найбільше та найцінніше тематичне фондове зібрання пам’яток воєнної історії України, що налічує близько 400 тис. музейних предметів. Цей унікальний пласт історичних джерел складають артефакти періоду Другої світової війни, а також довоєнної та повоєнної доби.
Фондозбірня музею містить цінні колекції пам’яток, що віддзеркалюють події періоду воєнного лихоліття у долі українського народу. Музейні предмети дають можливість наочно й послідовно показати причини та наслідки планетарної катастрофи, відтворити війну в її проявах, трагедію і звитягу України та її народу в цих подіях, змалювати воєнні баталії та репродукувати національно-визвольний рух і тяглість державотворчих процесів на українських теренах.

На стадії атрибутування, вивчення, дослідження перебуває вперше створений у 2007р. у стінах музею Документальний фонд з обліку людських військових втрат України у Другій світовій війні, що налічує близько 10 тис. музейних справ та понад 3 млн персональних документів на загиблих та зниклих безвісти воїнів.

Сконцентрований у фондах музею документально-реліквійний масив постає потужним сегментом збереження історичної пам’яті про Другу світову війну, місце і роль в ній українського народу.

Звертаємося до всіх небайдужих із пропозицією долучитися до збору артефактів періоду війни для поповнення фондів музею новими предметами історичної спадщини.

Фонди розповідають